• عمل جراحی تراکئوستومی
    برای اولین بار در استان هرمزگان عمل جراحی تراکئوستومی از طریق پوست در مجتمع آموزشی درمانی پیامبر اعظم (ص) محقق گردید

  • آموزش به بیماران
    بیش از یک هزار و چهارصد بیمار طی 2 ماه در مجتمع آموزشی درمانی پیامبر اعظم(ص) تحت آموزش قرار گرفته اند.

  • بازدید مدیر کل معاونت پرستاری وزارت بهداشت و درمان از بخش های مجتمع درمانی پیامبر اعظم(ص
    دکتر علی دادگری گفت :خوشبختانه بهبود وضعیت و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در بیمارستانهای کشور بعد از طرح تحول سلامت بسیار ملموس می باشد که مجتمع درمانی پیامبر اعظم(ص) نیز از این قاعده مستثنی نیست

 
 
 
 
 
لينك هاي مفيد
سامانه ها
خدمات الكترونيك

بندرعباس-بلوار جمهوری اسلامی ایران تلفن: 5-07633347000  فاكس:07633345003 ايميل:shmh@hums.ac.ir

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved