• ارزیابی مجتمع پیامبر اعظم (ص) توسط سرپرست اداره نظارت بر درمان
    سرپرست اداره نظارت بر درمان وزارت بهداشت کشور عملکرد مجتمع آموزشی ،پژوهشی درمانی پیامبر اعظم (ص) را در ایام نوروز مورد ارزیابی قرار داند.

  • سیستم توزیع غذای گرم در بیمارستان شهید محمدی راه اندازی شد
    برای اولین بار در استان هرمزگان سیستم توزیع غذای گرم در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس راه اندازی شد

  • راه اندازی سالن آموزش خودمراقبتی برای بیمارن و همراهان
    برای اولین بار در استان هرمزگان سالن آموزش خودمراقبتی برای بیمارن و همراهان در مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم (ص) راه اندازی گردید.

 
 
 
 
 
لينك هاي مفيد
سامانه ها
خدمات الكترونيك

بندرعباس-بلوار جمهوری اسلامی ایران تلفن: 5-07633347000  فاكس:07633345003 ايميل:shmh@hums.ac.ir

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved