• سنجه های اعتبار بخشی مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم (ص) مورد ارزیابی و پایش قرار گرفت
  سنجه های اعتبار بخشی در مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم طی سه روز متوالی توسط تیم ارزیابی اعتبار بخشی وزارتخانه مورد ارزیابی و پایش قرار گرفت.

 • اتاق ایزوله فشارمنفی در بخش عفونی مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم (ص) راه اندازی شد.
  برای اولین بار در شهر بندرعباس اتاق ایزوله فشار منفی با 4 تخت در بخش عفونی مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم(ص) راه اندازی شد.

 • تقدیر از روانشناسان در روز روانشناس
  همزمان با روز روانشناس و مشاور، روانشناسان مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم (ص) بندرعباس مورد تقدیر قرار گرفتند.

 • تعدادی از کارکنان مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم(ص) مشرف به زیارت حضرت رضا (ع) شدند.
  همزمان با مبعث رسول اکرم (ص) 72 نفر از کارکنان مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم (ص) بندرعباس مشرف به زیارت حضرت رضا (ع) شدند.

 • کمبود عوامل تغذیه ای نقش مهمی در بروز افسردگی دارند
  رضا سهرابی کارشناس تغذیه مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی مجتمع پیامبر اعظم (ص) بندرعباس در گفتگوی خبری با روابط عمومی این مجتمع گفت: کمبود عوامل تغذیه ای نقش مهمی در بروز افسردگی دارند

 
 
 
 
 
لينك هاي مفيد
سامانه ها
خدمات الكترونيك

بندرعباس-بلوار جمهوری اسلامی ایران تلفن: 5-07633347000  فاكس:07633345003 ايميل:shmh@hums.ac.ir

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved