برنامه   عملیاتی  حاکمیت  بالینی مرکز  آموزشی   درمانی  شهید محمدی  بندرعباس

جهت استقرار حاکمیت بالینی در این مرکز پس از آموزش مدیران ارشد توسط تیم مدرسان وزارتخانه ، مطالب آموزشی در قالب لوح فشرده به کلیه سوپروایزرها ، سرپرستاران ، مسئولین واحدها و افراد علاقمند به مشارکت در انجام طرح های کیفی بیمارستان ، داده شد و سپس کلاس آموزشی  جهت افراد نامبرده  تشکیل گردید . در این کلاس گروه های تخصصی مربوط به هر مورد از بندهای حاکمیت بالینی تعیین شدند که این در این راستا 7 کارگروه تخصصی پس از تشکیل جلسات ، گزارش و نتایج را به ریاست مرکز  اعلام  می دارند . 

مواردی که در 7 حیطه حاکمیت بالینی تاکنون تصویب شده است ، شرح جداول پیوست می باشد . علاوه بر موارد ذکر شده که در حال اجرا می باشد، نتایج تصمیمات آتی نیز به اطلاع آن معاونت محترم رسانده خواهد شد.

    برنامه عملیاتی حاکمیت بالینی  در حیطه مدیریت خطر    و ایمنی بیمار

ردیف

نام برنامه

مسئول اجرا

1

نهادینه کردن رعایت  اصل  بهداشت  دست

دفتر پرستاری

2

طراحی  کمربندی های تخت  بیماران ریکاوری و سایر بیماران بدون همراه

دفتر پرستاری تجهیزات پزشکی

3

تعیین محل اتاق  مشاوره جهت  بررسی درخواست های مشاوره 

معاونت سلامت

4

کمیته تعیین تکلیف بیمارانی که تحت پوشش چند سرویس تخصصی می باشند 

معاونت سلامت

5

تنظیم پروتکل  و گایدلانهای  درمانی

معاونت سلامت/دفتر پرستاری

6

تشکیل  کمیته بررسی پرونده  ها 

معاونت سلامت/دفتر پرستاری

7

بررسی bed side ها ی اورژانس

تجهیزات پزشکی/دفتر پرستاری

  برنامه عملیاتی حاکمیت بالینی  در حیطه کارکنان و آموزش

ردیف

نام برنامه

مسئول اجرا

1

تنظیم وقت ملاقات هفتگی  پرسنل  با ریاست

مسئول دفتر

2

بازدیدهای  دوستانه  از پرسنل  در کلیه شیفت ها

مسئول دفتر

3

شناسایی  چهره های  ماندگار

روابط عمومی

4

تشکیل  کمیته  رفاهی پرسنل

روابط عمومی

5

پروتکل  تشویق  پرسنل  تنظیم گردد

معاونت برنامه ریزی و توسعه

6

تهیه  شرح وظایف  کلیه  رده  های پرسنلی

معاونت برنامه ریزی و توسعه / دفتر پرستاری / معاونت آموزشی

7

اجرای طرح تکریم کارکنان مرکز

روابط عمومی

8

 آموزش  اهمیت شستن  دستها در هر بخش

معاونت سلامت/دفتر پرستاری

9

تهیه هفته  نامه آموزشی -  بیان  نکات  آموزشی

معاونت برنامه ریزی و توسعه

10

مشارکت  افراد  در آموزش  پرسنل

معاونت سلامت/دفتر پرستاری

11

نوشتن نکات  آموزشی  در اتاق  استراحت  پرستاران

معاونت سلامت/دفتر پرستاری

12

رابط های  آموزش  بخش ها  و کلیه واحدها تعیین گردد.

معاونت سلامت/دفتر پرستاری

13

تعیین  نیازهای آموزشی  پرسنل  به  تفکیک  بخش ها و واحدها 

معاونت سلامت/دفتر پرستاری

 

  برنامه عملیاتی حاکمیت بالینی  در حیطه برنامه عملیاتی حاکمیت بالینی  در حیطه تعامل   با بیمار، آموزش و مهارت آموزی

ردیف

نام برنامه

مسئول اجرا

1

 تهیه  فرم های  رضایت  سنجی

روابط عمومی

2

نصب  منشور  اخلاقی

روابط عمومی

3

نصب گیشه شکایات  در  اورژانس

روابط عمومی

4

فعال سازی اتاق  بررسی شکایات جهت بررسی شکایات بصورت مستقیم

روابط عمومی

5

بررسی  علل  ترخیص با  رضایت  شخصی

معاونت برنامه ریزی و توسعه/ معاونت سلامت

6

ایجاد فضای سبز و استراحتگاه جهت همراهان بیمار

مسئول خدمات

7

ایجاد امکانات رفاهی در سالن های انتظار

مسئول خدمات

8

ایجاد پارکینگ جهت همراهان

مسئول خدمات

  برنامه عملیاتی حاکمیت بالینی  در حیطه خطاهای پزشکی  

ردیف

نام برنامه

مسئول اجرا

1

تشکیل کمیته بررسی خطاهای پرونده های بیماران

معاونت سلامت / دفتر پرستاری

2

تشکیل کمیته بررسی علل ترخیص با رضایت شخصی بیماران

معاونت سلامت/ معاونت برنامه ریزی و توسعه

3

تشکیل کمیته های درون بخشی جهتبررسی خطاهایانجام شده بر بیماران

مسئولین بخش ها

 

  برنامه عملیاتی حاکمیت بالینی  در حیطه برنامه عملیاتی حاکمیت بالینی  در حیطه ممیزی بالینی

ردیف

نام برنامه

مسئول اجرا

1

تشکیل  کمیته های  تخصصی  جهت   بررسی  پرونده ها

معاونت سلامت

2

بازدیدهای  علمی  از بخش ها  توسط  اساتید

معاونت سلامت

3

نظارت مستمر  و مستقیم  مسئولین  بخش ها  از نحوه  ارائه  خدمات

مسئولین بخش ها

4

افزایش نظارت  متخصصین  بر گرو های  آموزشی مستقر  در مرکز

معاونت سلامت

5

اندازه گیری  شاخص های  و استانداردها  و مقایسه با وضع موجود و ارتقای وضع موجود

معاونت برنامه ریزی و توسعه

  برنامه عملیاتی حاکمیت بالینی  در حیطه استفاده از اطلاعات

ردیف

نام برنامه

مسئول اجرا

1

اصلاح   سیستم  HIS

واحد انفورماتیک

2

استفاده  از  آمار  جهت  بررسی های  دقیق  و علمی تر

معاونت برنامه ریزی و توسعه

3

کوتاه کردن مدت  زمان  فرآیندها 

معاونت برنامه ریزی و توسعه

4

ارزیابی سیستم HIS بطور دوره ای

واحد انفورماتیک

5

اجرای مهندسی مجدد در فرایند های بیمارستانی

معاونت برنامه ریزی و توسعه

6

ورود اطلاعات بیمارستانی در سایت

واحد انفورماتیک

  برنامه عملیاتی حاکمیت بالینی  در حیطه  اثر بخشی بالینی  :

ردیف

نام برنامه

مسئول اجرا

1

اجرای  طرح  پرداخت  بر مبنای  عملکرد  جهت  اصلاح  فرآیندهای  درمانی

معاونت برنامه ریزی و توسعه

2

بررسی رضایت بیماران از خدمات درمانی ارائه شده

دفتر پرستاری

3

اجرای مصوبات کمیته های مرگ و میر و کنترل عفونت در خصوص روش های اثر بخش درمان و جلوگیری از مرگ و میر

معاونت سلامت/ دفتر پرستاری

4

برگزاری کارگاههای آموزشی پزشکی مبتنی بر شواهد

معاونت سلامت

 

 

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-10-21 5:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ     
 

بندرعباس - بلوار جمهوری اسلامی - مرکز آموزش درمانی شهید محمدی       تلفن: 6-3347000-0761    فاکس: 3345003-0761             

پست الکترونیکی: smmc@hums.ac.ir             

2010©