شرح وظایف کمیته دارو درمان  

1- تدوین فارماکوپه بیمارستانی و به روز رسانی آن

2- تدوین لیستی از داروهای خود به خود متوقف شونده، داروهایی که پس از مدت زمان معینی دیگر نباید ادامه یابند و باید به پزشک معالج اطلاع داده شود .

3- تدوین خط مشی های مصرف صحیح داروهای مهم و شایع (مثلا آنتی بیوتیکها)

4- تنظيم و پايش خط مشي بيمارستان در استفاده  صحیح از داروها

5- طراحی و اجرای مداخلات و اقدامات اصلاحی به منظور رفع مشکلات و اشتباهات دارویی گزارش شده

6- تدوین لیست داروهای ضروری که باید در داروخانه یا هریک از بخش ها موجود باشند

7- تهیه فهرستی از داروهای خطرناک یا داروهای با احتمال خطر بالا

8-نظارت بر تجویز داروهای غیر مجاز و ممنوع دربیمارستان

9-نظارت بر نحوه مصرف داروهای مخدر در بیمارستان

10-نظارت بر عوارض داروها و سرمها و فرآورده های خونی وارائه گزارش درکمیته وتدوین راهکارهای اصلاحی وپیشگیرانه وبازخوراند به معاونت غذا ودارو 

11-پیش بینی و نظارت بر نحوه تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و غیر مصرفی

12- نظارت برنحوه استفاده ونگهداری تجهیزات پزشکی وکالیبراسیون  تجهیزات 

13- اجرا برنامه های آموزشی موردنیاز جهت پزشکان وکادردرمانی

14- گردآوری نظرات وپیشنهادات ومشکلات وخواسته های واحدهای درمانی وطرح وتصمیم گیری درکمیته

15- بررسی استفاده نا مناسب یا بیش از حد از وسایل ، اشیاء یک بار مصرف ، دارو ها و ارائه راه حل های مناسب برای کنترل این امر

16. اجرایی نمودن  مصوبات کمیته

اعضا کمیته:

1-       آقای دکتر سعید کاشانی – ریاست بیمارستان

2-       آقای دکتر صیادی نیا – معاون خدمات و پشتیبانی

3-        دکتر نیک پرور– معاون آموزش و سلامت

4-       آقای محمد حاجی خانی – مدیر دفتر پرستاری

5-          - مسئول فنی داروخانه

6-       آقای علی ترک زاده – مسئول واحد تجهیزات پزشکی

7-خانم مژگان هنری – مسئول ADR و دبیر کمیته

8- خانم نرگس طیاری - سوپروایزر آموزشی

9- خانم رویا رفیعی وند

 

 

   
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-1-19 8:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ     
 

بندرعباس - بلوار جمهوری اسلامی - مرکز آموزش درمانی شهید محمدی       تلفن: 6-3347000-0761    فاکس: 3345003-0761             

پست الکترونیکی: smmc@hums.ac.ir             

2010©