صفحه اصلي > ریاست > معاون خدمات و پشتیبانی  

دکتر رضا رادمهر

مدرک تحصیلی:دکترای حرفه ای پزشکی

سمت:معاون توسعه و برنامه ریزی

ایمیل:rezaradmehr191@gmail.com

سوابق اجرایی:

پزشک قانونی حاجی آباد سال 1376

مسئول نظارت بر درمان حاجی آباد سال 1376

پزشک معتمد زندان مرکزی کرمان سال 1379

مسئول مرکز بهداشتی درمانی رودان سال 1380

رئیس ستاد کارشناسان شبکه رودان سال 83-1381

معاون شبکه بهداشت رودان سال 85-1383

مدیر شبکه و رئیس مرکز بهداشت حاجی آباد 88-1385

مدیر کل سازمان انتقال خون هرمزگان 91-1388

معاون خدمات و پشتیبانی  بیمارستان شهید محمدی 92-1391

معاون توسعه و برنامه ریزی بیمارستان شهید محمدی 95-1392

معاون خدمات و پشتیبانی  بیمارستان شهید محمدی 1395 تا کنون