صفحه اصلی > اخبار بيمارستان 


  چاپ        ارسال به دوست

برگزاری کارگاه ایمنی بیمار در مجتمع آموزشی پژوهشی پیامبر اعظم(ص)

ایمنی بیمار یک دغدغه جهانی است

کارگاه ایمنی بیمار در مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم برگزار گردید

رئیس مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم (ص) ضمن بیان این که امروزه ایمنی بیمار یک دغدغه جهانی است گفت : برای اولین بار در استان هرمزگان کارگاه ایمنی بیمار با همکاری مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم (ص) و معاونت درمان برگزار شد.

دکتر مهدی حسنی آزاد در ادامه افزود طبق آمار های جهانی 10 درصد بیماران بستري از ناحیه ارائه خدمات سلامت آسیب می بینند که تا 75 درصد از این خطاها قابل پیشگیري هستند بین 5 تا 10 درصدهزینه هاي مربوط به سلامت، ناشی از خدمات بالینی غیر ایمن منجر به آسیب بیمار می باشند.

 

دکتر حسنی آزاد ضمن تاکید بر این موضوع که برای حفظ ایمنی بیمار تمامی بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیمار، باید استاندارد مربوط به ایمنی را به جد پیگیری و اجرایی نمایند گفت: حفظ ایمنی بیماران نیاز به ابزارهایی داردکه می توان به آموزش و تغییر نگرش ، بسترسازي مناسب ، تامین منابع و ایجاد فرهنگ ایمنی ،اجراء ، ارزیابی مکرر اشاره کرد.

 

حسنی آزاد در ادامه افزود از سال 1390برنامه های ایمنی بیمار در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس به عنوان بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار ، پایه گذاری شده و در حال پایش و اجرا می باشد که تا کنون کلاس های  آموزش های درون بیمارستانی متعددی برای کارکنان در تمامی رده ها برگزار شده است.

مسئول ایمنی بیمار در مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم (ص) گفت: در این کارگاه که با همکاری معاونت درمان با این مجتمع برگزار گردید  به سرفصل هایی  اهمیت مشارکت و نقش تیم درمان در ارتقای ایمنی بیمار ،برنامه های بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار، مدیریت خطر با دیدگاه واکنشی و مدیریت خطر با دیدگاه پیشگیرانه پرداخته شد.

دکتر کرامت الله فتح الهی در ادامه افزود: هدف از برگزاری این کارگاه اهمیت اجرای استانداردهای ایمنی بیمار آشنایی بیمارستان ها با استانداردهاي ایمنی بیمار، ظرفیت سازي براي اجراي استانداردها، اجراي مجموعه اي از استانداردهاي ایمنی بیمارو ارزیابی میزان تبعیت از این استانداردها بود.

 

 در این کارگاه  مدیران و مسئولین اعتبار بخشی و بهبود کیفیت  مسئولین ایمنی و مسئولین فنی بیمارستان های استان ، مدیران پرستاری ،سوپروایزرها ،مسئولین بخش ها و  پرستاران حضور یافته و با آخرین استانداردهای ایمنی بیمار آشنا شده اند

 

 

تنظیم خبر روابط عمومی مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم(ص) 5/10/95


٠٩:٢٨ - 1395/10/07    /    شماره : ٦٥٥٧    /    تعداد نمایش : ٤٤١خروج