• ضیافت افطاری کارکنان مجتمع پیامبراعظم(ص)
  مراسم ضیافت افطاری کارکنان مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم (ص) با حضور یک هزار و چهارصد نفر از کارکنان و خانواده های انها برگزار شد.

 • نمازخانه مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم (ص) غبار روبی شد.
  برای آمادگی و پیشواز ماه میهمانی خدا و استفاده از برکات آن ، مسجد مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم (ص) غبار روبی شد

 • سنجه های اعتبار بخشی مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم (ص) مورد ارزیابی و پایش قرار گرفت
  سنجه های اعتبار بخشی در مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم طی سه روز متوالی توسط تیم ارزیابی اعتبار بخشی وزارتخانه مورد ارزیابی و پایش قرار گرفت.

 • اتاق ایزوله فشارمنفی در بخش عفونی مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم (ص) راه اندازی شد.
  برای اولین بار در شهر بندرعباس اتاق ایزوله فشار منفی با 4 تخت در بخش عفونی مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم(ص) راه اندازی شد.

 
 
 
 
 
لينك هاي مفيد
سامانه ها
خدمات الكترونيك

بندرعباس-بلوار جمهوری اسلامی ایران تلفن: 5-07633347000  فاكس:07633345003 ايميل:shmh@hums.ac.ir

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved