• فراخوان شناسايي وارزيابي پيمانكار جهت واگذاری آژانس (تاکسی تلفنی)
    مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی پیامبر اعظم(ص) در نظر دارد درراستاي ارائه خدمات بهتر و بيشتر به شهروندان ازطریق فراخوان عمومی جهت واگذاری آژانس(تاکسی تلفنی) درمحوطه مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی پیامبر اعظم(ص)اقدام نمايد

  • عمل جراحی بای پس عروق قلبی بدون پمپ
    در مرکز قلب جرجانی مجتمع پیامبر اعظم(ص) بیش از 50 درصد عمل های جراحی بای پس عروق قلبی به روش بدون پمپ یعنی در حال تپش قلب انجام می گردد.

  • اولین جلسه نظام پیشنهادات با طرح 6 پیشنهاد برگزار گردید.
    اولین جلسه نظام پیشنهادات پرسنل مجتمع آموزشی پژوهشی پیامبر اعظم(ص) با طرح و بررسی شش پیشنهاد از همکاران این مجموعه برگزار گردید

 
 
 
 
 
لينك هاي مفيد
سامانه ها
خدمات الكترونيك

بندرعباس-بلوار جمهوری اسلامی ایران تلفن: 5-07633347000  فاكس:07633345003 ايميل:shmh@hums.ac.ir

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved