• بیمارستان شهید محمدی توسط بازرسین بهداشت و سلامت محیط کار مورد ارزیابی قرار گرفت
  طی بازدید سرزده توسط هیئات بازرسی بهداشت و سلامت محیط کار وزارت بهداشت درمان کشوری نحوه مدیریت پسماند و امحا، زباله های بیمارستان شهید محمدی مورد ارزیابی قرار گرفت.

 • کنفرانس رادیوگرافیک با حضور اساتید هیئت برد رادیولوژی ایران برگزار گردید.
  با حضور اساتید هیئت برد رادیولوژی ایران کنفرانس یک روزه رادیوگرافیک بیمار های قفسه صدری در مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم (ص) استان هرمزگان برگزار گردید.

 • برای اولین بار در استان هرمزگان کنفرانس اختلال خواب برگزار شد
  برای اولین بار در استان هرمزگان کنفرانس اختلال خواب با حضور دبیر انجمن علمی خواب ایران در مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم (ص) برگزار شد

 • برگزاری کارگاه ایمنی بیمار در مجتمع آموزشی پژوهشی پیامبر اعظم(ص)
  رئیس مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم (ص) ضمن بیان این که امروزه ایمنی بیمار یک دغدغه جهانی است گفت : برای اولین بار در استان هرمزگان کارگاه ایمنی بیمار با همکاری مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم (ص) و معاونت درمان برگزار شد.

 • تومورمننژیوم چسبیده به نخاع گردن بدون هیچ ضایعه عصبی خارج گردید
  به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس طی یک عمل نادر ، تومور مننژیو م چسبیده به نخاع گردن خانم 60 ساله ای با موفقیت بدون هیچ ضایعه نخاعی خارج گردید.

 
 
 
 
 
لينك هاي مفيد
سامانه ها
خدمات الكترونيك

بندرعباس-بلوار جمهوری اسلامی ایران تلفن: 5-07633347000  فاكس:07633345003 ايميل:shmh@hums.ac.ir

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved