• واگذاری درمانگاه عمومی
    مجتمع آموزشی درماني پژوهشی پیامبر اعظم (ص) (بیمارستان شهید محمدی )بندر عباس در نظر دارد نسبت به شناسايي (اشخاص حقيقي و حقوقي )واجد الشرایط از طریق فراخوان عمومی به منظوراجاره مکان درمانگاه عمومی شبانه روزی مستقل جهت ارائه خدمات پزشکی اقدام نماید.

  • فراخوان کافه تریا یا بوفه
    مجتمع آموزشی درماني پژوهشی پیامبر اعظم (ص)(بیمارستان شهید محمدی )بندر عباس در نظر دارد ساخت کافه تریا یا بوفه را در این مرکز راه اندازی کند.

  • تجلیل از پرستاران نمونه با حضور معاون پرستاری وزارت بهداشت
    طی مراسمی با حضور معاون پرستاری وزارت بهداشت از پرستاران نمونه مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم (ص) تقدیر به عمل آمد.

 
 
 
 
 
لينك هاي مفيد
سامانه ها
خدمات الكترونيك

بندرعباس-بلوار جمهوری اسلامی ایران تلفن: 5-07633347000  فاكس:07633345003 ايميل:shmh@hums.ac.ir

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved