صفحه اصلی > ریاست > معاون توسعه و برنامه ریزی 

دکتر کرامت الله فتح الهی

مدرک تحصیلی:دکترای حرفه ای پزشکی

سمت: معاون توسعه و برنامه ریزی